• Kalendarz roku szkolnego

    • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

      

     01.09.2022 r.

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     05.09.2022 r.

     Spotkania organizacyjne z rodzicami; wybór Rady Rodziców

     14.10.2022 r.

     Dzień Edukacji Narodowej

     01.11.2022 r.

     Wszystkich Świętych

     11.11.2022 r.

     Narodowe Święto Niepodległości

     14.11.2022 r.

     Zebrania z rodzicami – śródsemestralne

     do 20.12.2022 r.

     Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla nich semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych ocenach zachowania

     23-31.12.2022 r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     01.01.2023 r.

     Nowy Rok

     06.01.2023 r.

     Święto Trzech Króli

     do 10.01.2023 r.

     Wystawienie ocen śródrocznych – klasy1-4

     13.01.2023 r.

     Koniec I semestru – klasy 1-4

     16.01.2023 r.

     Początek II semestru – klasy 1-4

     16.01.2023 r.

     Rada Klasyfikacyjna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas 1-4

     23.01.2023 r.

     Zebranie z rodzicami uczniów – analiza i podsumowanie wyników za I semestr

     09.01.2023 r.

     Część praktyczna egzaminu zawodowego (model „d”) Sesja 1: 2023 Zima: HGT.06 – 4T_g t.hot.; HGT.12 – 4T_g tżug

     10-14.01.2023 r.

     Część pisemna egzaminu zawodowego Sesja 1: 2023 Zima: HGT.06 – 4T_g t.hot.; HGT.12 – 4T_g tżug

     13-26.02.2023 r.

     Ferie zimowe

     do 04.04.2023 r.

     Poinformowanie uczniów klasy 4T_g o przewidywanych ocenach rocznych

     06-11.04.2023 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     do 18.04.2023 r.

     Wystawienie przewidywanych ocen rocznych – klasa 4T_g

     24.04.2023 r.

     Rada Klasyfikacyjna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej uczniów klasy maturalnej 4T_g

     17.04.2023 r.

     Zebrania z rodzicami – śródsemestralne

     28.04.2023 r.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów klasy 4T_g

     01.05.2023 r.

     Święto Pracy

     03.05.2023 r.

     Święto Konstytucji 3 Maja

     04-23.05.2023 r.

     Egzamin maturalny (w terminie głównym)

     do 30.05.2023 r.

     Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych ocenach zachowania

     01-18.06.2023 r.

     Część praktyczna egzaminu zawodowego (model „w”) Sesja 2: 2023 Lato: HGT.02 – 3T tżug, 3A kucharz, 3B kucharz; HAN.01 – 3A sprzedawca

     02-07.06.2023 r.

     Część pisemna egzaminu zawodowego Sesja 2: 2023 Lato: HGT.02 – 3T tżug, 3A kucharz, 3B kucharz; HAN.01 – 3A sprzedawca

     do 13.06.2023 r.

     Wystawienie przewidywanych ocen rocznych – klasy1-4

     08.06.2023 r.

     Boże Ciało

     19.06.2023 r.

     Rada Klasyfikacyjna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas 1-4 technikum i branżowej szkoły I stopnia

     23.06.2023 r.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów klas 1-3

     24.06-31.08.2023 r.

     Ferie letnie