• Godziny pracy

    •                    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej - pokój nr 4.

              pielęgniarka - Halina Popiel

     godziny pracy:

     poniedziałek 8.00 - 13.00
     piątek 8.00 - 13.00