• Badanie losów absolwentów

    •  

     Absolwencie!

     Jeśli jesteś absolwentem Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, technikum lub liceum profilowane wypełnij poniższą ankietę:

                                                                       ANKIETA -ABSOLWENT.doc

     Zdobyte od Ciebie informacje pozwolą nam:

     • opracować zestawienia statystyczne,
     • stwierdzić, czy wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery zawodowej absolwentów,
     • określić, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy ewentualnie wymaga modyfikacji,
     • doskonalić efekty nauczania i wychowania.

      

     Osiągnięte sukcesy absolwentów mogą stanowić wzór do naśladowania. Motywują uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i nabywania potrzebnych wiadomości.

      

     Aby osiągnąć kompletność danych, liczymy na Państwa współpracę. Dlatego zwracamy się z prośbą o  wypełnienie ankiety i przesłanie jej na – adres poczty:

     sekretariat@zszwolow.pl

     lub przesłanie na adres pocztowy:

     Zespół Szkół Zawodowych, ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów