• Duplikat legitymacji

    •  

     W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Do wyrobienia duplikatu należy złożyć w sekretariacie  podanie i podpisane zdjęcie.

      

     Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - podanie_legitymacja_szkolna.doc

     Odbiór legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.

     Opłata wynosi 9,00 zł.

     Numer konta, na które należy wpłacić opłatę za duplikat legitymacji: 63 9583 1022 0102 1136 2001 0001.

     W tytule przelewu należy wpisać: opłata za duplikat legitymacji, imię, nazwisko i klasę.

     Za wydanie nowej legitymacji szkolnej pobiera się opłatę  zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) - 9,00 zł – duplikat legitymacji szkolnej