• Zaproszenie do współpracy

    •  

     Rodzice mogą oczekiwać od szkoły:

       zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa w szkole,

      zapewnienia wszechstronnego rozwoju dziecka i wysokiego poziomu edukacji,

      dobrych relacji nauczycieli z uczniami,

      dostosowania wymagań do możliwości dziecka,

      udzielania rzetelnych informacji o dziecku, zapoznawania rodziców z planem pracy nauczycieli, przedstawiania ofert programowych oraz informowania o wydarzeniach z życia klasy i szkoły,

      dobrego wyposażenia placówki (sale dydaktyczne, opieka medyczna, dobrze ułożony program zajęć).

      

      

     RODZICU!

     1. Przychodź na zebrania i konsultacje - bądź na bieżąco!
     2. Poznaj szkołę, w której Twoje dziecko spędza połowę dnia.
     3. Poznaj nauczycieli, którzy wspólnie z Tobą kształtują Twoje dziecko.
     4. Wykorzystuj nowe media - strona www, dziennik elektroniczny, facebook, mail.
      Sprawdzaj! Czytaj! Dowiaduj się!
     5. Nie bądź pasywny - miej wpływ na szkołę - wyrażaj woje zdanie, opinie.
     6. Ucz się - pomóż sobie zrozumieć nastolatka. Korzystaj z warsztatów pedagogicznych w szkole.
     7. Kontrola to nie inwigilacja - musisz wiedzieć, jak radzi sobie Twoje dziecko w szkole.
     8. Korzystaj z porad fachowca (pedagoga).
     9. Dzwoń do szkoły, jeśli masz pytania!

      

      

     Wszystkich Rodziców

     zapraszamy

     do włączenia się w proces edukacji swoich dzieci oraz działania na ich rzecz.

      

     Cele i zadania jakie realizujemy dają Państwa dzieciom poczucie bezpieczeństwa

     i pozytywnie wpływają na efekty kształcenia.

      

     Zapraszamy Państwa

     jako sojuszników do współpracy i wyrażania własnych opinii na temat  

     kształcenia, wychowania, bezpieczeństwa i pracy szkoły.

      

     Opinie mogą Państwo przekazywać

     wychowawcom, nauczycielom, dyrektorowi szkoły, Radzie Rodziców

     osobiście, telefonicznie lub listownie.

      

     Kontakt:   Zespół Szkół Zawodowych, ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów

     Telefon:   71 3892824

     E-mail szkoły:   sekretariat@zszwolow.pl

      

          Zasady_wspolpracy_szkoly_z_rodzicami_uczniow.doc