• ZSZ – NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJAMI

    • Siedziba Zespołu Szkół Zawodowych mieści się przy ulicy Spacerowej 1 w Wołowie.

     W skład zespołu wchodzi:

     • Technikum Nr 2 im. Piastów Śląskich,
     • Branżowa Szkoła I stopnia,
     • Branżowa szkoła II stopnia.

      

     Obecnie posiadamy pełne zaplecze niezbędne do zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych. W naszej szkole znajdują się:

     • pracownia komputerowa,

     • pracownia hotelarska z recepcją i pokojem gościa,

     • pracownia budownictwa,

     • pracownia obsługi klienta,

     • siłownia,

     • biblioteka z centrum multimedialnym,

     • gabinety przedmiotowe,

     • pracownia gastronomiczna z 6 stanowiskami.

      

     Pragniemy zapewnić naszym uczniom najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, dlatego systematycznie modernizowana jest baza szkoły. Nauczyciele wykorzystują na lekcjach monitory interaktywne, komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, rzutniki i zestawy multimedialne.

     Nasza młodzież rozwija swoje zainteresowania, uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych takich jak:

     • przedmiotowe koła zainteresowań,

     • Dyskusyjny Klub Książki,

     • zajęcia sportowe,

     • zajęcia w ramach projektów.

      

     Ogromną wagę przywiązujemy do rozwijania kompetencji społecznych, dlatego nasi uczniowie działają w:

     • Samorządzie Uczniowskim,       

     • Młodzieżowej Radzie Powiatu Wołowskiego,

     • Szkolnym Wolontariacie.

      

     Od lat w szkole organizowane są akcje honorowego oddawania krwi.