• Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

    sala nr 4

     

    poniedziałek 8.00 - 13.00
    środa 8.00 - 13.00
    piątek 8.00 - 13.00

     

           Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka p. Halina Popiel.