• Kalendarz roku szkolnego

    • Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

      

     04.09.2023 r.

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     04.09.2023 r.

     Spotkania organizacyjne z rodzicami; wybór Rady Rodziców

     14.10.2023 r.

     Dzień Edukacji Narodowej

     01.11.2023 r.

     Wszystkich Świętych

     11.11.2023 r.

     Narodowe Święto Niepodległości

     13.11.2023 r.

     Zebrania z rodzicami – śródsemestralne

     do 22.12.2023 r.

     Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla nich semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych ocenach zachowania.

     23-31.12.2023 r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     01.01.2024 r.

     Nowy Rok

     06.01.2024 r.

     Święto Trzech Króli

      

     09.01.2024 r.

     09-20.01.2024 r.

     Część praktyczna egzaminu zawodowego Sesja 1: 2024 Zima (termin główny):

     - model „d”

     - model „w”

     10-15.01.2024 r.

     Część pisemna egzaminu zawodowego Sesja 1: 2024 Zima (termin główny)

     do 11.01.2024 r.

     Wystawienie ocen śródrocznych – klasy1-5

     12.01.2024 r.

     Koniec I semestru – klasy 1-5

     15.01.2024 r.

     Początek II semestru – klasy 1-5

     15-28.01.2024 r.

     Ferie zimowe

     29.01.2024 r.

     Rada Klasyfikacyjna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas 1-5

     30.01.2024 r.

     Zebranie z rodzicami uczniów – analiza i podsumowanie wyników za I semestr

     28.03-02.04.2024 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     do 04.04.2024 r.

     Poinformowanie uczniów klasy 5T_p o przewidywanych ocenach rocznych

     15.04.2024 r.

     Zebrania z rodzicami – śródsemestralne

     do 17.04.2024 r.

     Wystawienie przewidywanych ocen rocznych – klasa 5T_p

     22.04.2024 r.

     Rada Klasyfikacyjna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej uczniów klasy maturalnej 5T_p

     26.04.2024 r.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów klasy 5T_p

     01.05.2024 r.

     Święto Pracy

     03.05.2024 r.

     Święto Konstytucji 3 Maja

     07-25.05.2024 r.

     Egzamin maturalny w terminie głównym

     do 29.05.2024 r.

     Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych ocenach zachowania

     30.05.2024 r.

     Boże Ciało

      

     03.06.2024 r.

     03-19.06.2024 r.

     Część praktyczna egzaminu zawodowego Sesja 2: 2024 Lato (termin główny):

     - model „d”

     - model „w”

     04-10.06.2024 r.

     Część pisemna egzaminu zawodowego Sesja 2: 2024 Lato (termin główny)

     03-17.06.2024 r.

     Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

     10.06.2024 r.

     Zebrania z rodzicami.

     do 12.06.2024 r.

     Wystawienie przewidywanych ocen rocznych – klasy1-4

     17.06.2024 r.

     Rada Klasyfikacyjna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas 1-4 technikum i 1-3 branżowej szkoły I stopnia

     21.06.2024 r.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów klas 1-3

     22.06-31.08.2024 r.

     Ferie letnie

     20-21.08.2024 r.

     Egzamin maturalny w terminie poprawkowym