• Komunikat Dyrektora szkoły z 17.11 2021 r.

      W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w szkole, tj. potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zachorowania na COVID-19 przypominamy wszystkim uczniom o ustawowym obowiązku przestrzegania reżimu sanitarnego oraz noszenia maseczek, mycia i dezynfekcji rąk.  

      Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

       

      KAŻDY UCZEŃ, NAUCZYCIEL , PRACOWNIK SZKOŁY ORAZ GOŚĆ MA OBOWIĄZEK POSIADNIA
      I NOSZENIA MASECZKI PRZEBYWAJĄC W PRZESTRZENI WSPÓLNEJ SZKOŁY.

       

      Przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkołach:

      • Szczepienia – rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów po 12 roku życia.
      • Dezynfekcja – mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym przed i między zajęciami oraz po ich zakończeniu.
      • Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
      • Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      • Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
      • Wietrzenie sal – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw.

       

      Podstawa prawna:

      1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.).
      2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845  ze zm.).
      3. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.
     • Ambasadorki akcji Czytaj PL

      Uczennice naszej szkoły zostały Ambasadorkami akcji Czytaj Pl. Zaszczytne miano Ambasadorek otrzymały: Oliwia, Paulina (3T_p), Agata, Oliwia, Emilia, Nikola, Kinga (3T_g), Sandra, Dominika i kolejna Sandra (3A_g). Ambasadorki otrzymały koszulki z kodem QR dającym dostęp do 12 bestsellerów, dzięki czemu stały się ,,mobilną wypożyczalnią” dla swoich znajomych. Wyróżnienie tytułem Ambasadora to część projektu pod nazwą ,,Upoluj swoją książkę”.

      Zapraszamy do galerii.

     • Aktualne zasady i ograniczenia – COVID-19

      Przypominamy aktualne zasady dotyczące bezpieczeństwa.

       

      1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

      Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

      Wyłączeni z tego obowiązku są:

      • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
      • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
      • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

      ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI

      Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

      Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

      • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
      • w autobusie, tramwaju i pociągu,
      • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
      • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
      • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
      • w kinie i teatrze,
      • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
      • w kościele i szkole, na uczelni
      • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

      Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

      Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

      Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

      • całościowe zaburzenia rozwoju,
      • zaburzenia psychiczne,
      • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
      • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
      • zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

      KWARANTANNA

      Ograniczenie dotyczy osób, które:

      • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
      • przekraczają granicę RP ze strefy Schengen,
      • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
      • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

      * Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

       

      Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

      Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

      Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.  

      Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny. Obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się również do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

      Przez ten czas:

      • nie można opuszczać domu,
      • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
      • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

      Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

    • Dzień Matematyki
     • Dzień Matematyki

      4 listopada 2021 r. w naszej szkole, zorganizowany został Dzień Matematyki. Uczniowie mieli kilka zadań do zrealizowania.

      Pierwszym z nich był plakat o tematyce „Matematyka wokół nas”. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Wykonali piękne prace, z których naprawdę trudno było wybrać najlepsze.

      Kolejnym zadaniem był Quiz Matematyczny. Przedstawiciele klas brali udział w konkursie reprezentując swoje klasy. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania i dobrze się przy tym bawili. W quizie brali udział uczniowie klasy: 1T, 2T, 3T_g, 3T_p, 4T oraz 3A_p. Ale jak wiadomo wygrany może być tylko jeden – okazało się, że zwycięską klasą została 4T w składzie: Małgorzata Pietrzak, Kacper Suszyński, Julia Dolata oraz Daria Jakieła. Drugie miejsce ex aequo zajęły klasa 2T w składzie: Patryk Studziński, Natalia Fiut, Karolina Forgiel oraz klasa 3T_p, którą reprezentowali: Julia Zabagło, Milena Konieczna, Hubert Zabłocki, Paulina Świątkowska. Walka była bardzo wyrównana, wszystkim bardzo dziękujemy za udział oraz gratulujemy odwagi.

      Ostatnim zadaniem dla chętnych było wykonanie zdjęć na lekcjach pt.: „Ja, matematyka i mój zawód/Ja, matematyka i wykorzystanie jej na innych przedmiotach”. Tu też uczniowie wykazali się chęcią współpracy i zrealizowali zadanie. Zapraszamy do galerii. 

    • Akcja Czytaj.Pl
     • Akcja Czytaj.Pl

      Od 2 listopada, kolejny już raz możecie skorzystać z okazji i za darmo przeczytać i posłuchać 12 książek! w postaci e-booków i audiobooków Aby uzyskać do nich dostęp zapoznajcie się ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej. Pamiętajcie! Książki można pobrać tylko w listopadzie. Zapraszamy do akcji. 😊

      Więcej informacji na stronie: https://czytajpl.pl/2021/11/02/jak-dolaczyc-do-akcji-czytaj-pl-2021/

      Co trzeba zrobić?

      Wejdź do akcji!
      1. Ściągnij darmową aplikację Woblink
      2. zeskanuj kod QR z plakatu (plakaty rozwieszone są na korytarzach szkolnych)
      3. czytaj za darmo do 30 listopada, zapraszaj znajomych.

     • Uczestniczyliśmy w akcji "Szkoła pamięta"

      Po raz trzeci wzięliśmy udział w akcji „Szkoła pamięta”. Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu, miejsca zamieszkania.

      Uczniowie klasy 2B i 3T_g wraz z wychowawcami odwiedzili Pomnik „Tym, którzy nie wrócili – Sybiracy”, poświęcony pamięci osób, które nie wróciły z masowych deportacji na Syberię w latach 1940–41.

      Kolejnym miejscem, który odwiedziliśmy był Pomnik Skwer Solidarności - postawiony na znak pamięci wydarzeń związanych z podpisaniem porozumień sierpniowych oraz powstaniem Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność w 1980 roku oraz Skwer Sybiraków - kamienna stela z napisem Skwer Sybiraków – pamięć obywatelom, na którym zapaliliśmy symboliczne znicze.

      Zapraszamuy do galerii.